Edition Brander

Det vil være praktisk at orientere sig på www.vejbykirke.dk og www.tibirkekirke.dk
inden man udfylder blanketten


Tilbage til
Web Design
Forside

--
Tilbud ønskes

Undertegnede ønsker tilbud på hjemmeside
på grundlag af følgende oplysninger:

Hjemmesiden skal omfatte følgende pastorat:

og herunder følgende sogne:

Hjemmesiden skal omfatte følgende sider:

Adresser
Aktiviteter
Arrangementer
Gudstjenester
Kalender
Kirkelige handlinger
Kirken til tjeneste
Kirkens historie
Kirkens orgel
Kirkeskole
Menighedsråd
Musik i kirken
Præsterne
Samvær i sognet

Eventuelle bemærkninger:

KONTAKTPERSON:
Navn og stilling:

Adresse :

Postnummer - By:

E-mail:

Telefon - Fax:

Edition Brander modtager automatisk den udfyldte blanket, når der klikkes på knappen, og kontaktpersonen vil derefter blive kontaktet. Klik:


© Copyright 2000-2006 by Inge Kristiane Brander
Koncept og realisering: Edition Brander - CVR-IdNr DK57270853
Alle rettigheder forbeholdes