Edition Brander

Scheibes værker

NETBUTIK

Forudbestilling

Forside

- -
Johann Adolph Scheibe
Af Inge Kristiane Brander

Johann Adolph Scheibe (1708-1776) har hidtil været bedst kendt som forfatter af bøger og artikler om musik, musikteori og affektlære. Især er han kendt for de artikler, han udgav som et tidsskrift med titlen "Der critische Musicus" i årene 1737-1740 i Hamburg. - Scheibes musik derimod er man først i de senere år ved at genopdage. Kun nogle få mindre kompositioner blev trykt i Scheibes levetid. De fleste værker forelå kun i håndskrevne kopier. Kristiane Brander har siden 1976 forsket i Scheibes liv og virke, og hun udgiver nu Scheibes værker i moderne kildekritisk udgave på eget forlag, Edition Brander.

Musikalske stil
Da J. A. Scheibe i 1708 kom til verden, var Buxtehude (1637-1707) kort forinden afgået ved døden. Scheibe var 23 år yngre end Johann Sebastian Bach (1685-1750) og 24 år ældre end Franz Joseph Haydn (1732-1809). I sin musik har Scheibe således baroktidens stilidealer som udgangspunkt, men han stræber bort mod det mere enkle og renfærdige musikalske udtryk, mod en mere indtagende og følsom melodi. Især i de store vokalværker. Scheibe lægger i det hele vægt på den tætte forening af ord og toner, som man senere finder det hos J. A. P. Schulz (1747-1800), C. E. F. Weyse (1774-1842) og Carl Nielsen (1865-1931).

Liv og virke
Årene 1708-1740
Født og opvokset i Leipzig. Studerede jura og filosofi, samt klaver, orgel og komposition. Scheibe var i årene 1736 til 1739 bosat i Hamburg, hvor han gjorde sig bemærket som forfatter og komponist. I 1739 fik Scheibe ansættelse som kapelmester hos kong Christian VI's svoger, markgreve Friederich Ernst von Brandenburg-Culmbach til Friedrichsruhe ved Itzehoe i Holsten. På den tid opgør Scheibe sin produktion således: "Af praktiske arbejder har jeg endnu aldrig ladet noget trykke; men jeg har dog skabt en temmelig stor mængde: Mere end 150 stykker kirkemusik i løbet af 6-7 år, mere end 150 koncerter for fløjte, og mere end 30 for violin, mere end 60-70 symfonier foruden klaversager og andre vokal- og instrumentalværker, nemlig trioer, soloer samt italienske og tyske kantater. Hertil kommer endnu nogle serenater og syngedigte, som jeg har lavet til forskellige lejligheder, et par passionsoratorier og en opera, som dog ikke blev opført, fordi Operaen her i Hamburg netop på den tid gik ned".

Årene 1740-1746
I 1740 fik Scheibe ansættelse som kongelig kapelmester og hofkomponist ved kong Christian VI og dronning Sophie Magdalenes hof i København. Anledningen var det nyopførte Christiansborg Slot. Kongefamiliens indflytning, kongeparrets fødselsdage og Slotskirkens indvielse blev fejret ved en storstilet fest. Til kirkemusikken var der over 60 medvirkende og ved tafelmusikken var der over 40 personer. Det var dengang nyt og overvældende med så store ensembler. - Som hofkomponist komponerede Scheibe fortsat musik til kantater ved festlige lejligheder. -
Som noget nyt i Danmark opførte Scheibe i 1742 i Slotskirken i København et passionsoratorium, som han selv havde sat i musik ("Gottselige Gedanken bey dem Kreuze Unsers Erlösers"; noderne er gået tabt). Og i koncertforeningen Det musikalske Societet, der afholdt sin første koncert i 1744, fik Scheibe flere af sine kantater opført. Scheibe har således bidraget stort til det i 1740'erne opblomstrende koncertliv i København. 1745 udgav Scheibe Der critische Musicus i en samlet revideret 2. udgave.
1746 afgik Christian VI ved døden, og dermed afrundedes den mest succesfulde periode af Scheibes karriere.

Årene 1746-1776
I kong Frederik V's regeringstid (1746-1766) og derefter under Christian VII og til sin død i 1776 bevarede Scheibe tilknytningen til hoffet. Det var Scheibe, der leverede musikken til de store begivenheder, som f.eks. sørgekantaterne ved Frederik V's og dronning Louises begravelse. Og Scheibe prægede fortsat koncertlivet med sine passionskantater. -
Frederik V åbnede Hofteatret på Christiansborg Slot og i 1749 Det kongelige Teater på Kongens Nytorv i København, og i årene derefter var publikum således mere optaget af italiensk opera og franske syngestykker. -
Scheibe flyttede så til Sønderborg, hvor han i nogle år virkede som musikpædagog og oversætter. I rækken af forfattere, som Scheibe oversatte fra dansk til tysk kan bl.a. nævnes Ludvig Holberg med "Peder Paars" og "Moralske Fabler", ligesom Scheibe har skrevet om Holberg, som han kendte personligt. -
Sine sidste leveår tilbragte Scheibe i København, hvor han døde i 1776. -
Det Christiansborg Slot, som Scheibe havde været med til at indvie i 1740, brændte ned i 1794 og med det kongens nodesamling med mange af Scheibes værker. Også mange andre af Scheibes værker er i tidens løb forsvundet. - Rubrikken
Scheibes værker giver en oversigt over kendte musikstykker af Scheibe. Listen medtager også værker, hvor musikken savnes.

Tilbage til: TOP - Forside


Copyright © 2000  by IngeKristiane Brander
Koncept og realisering: Edition Brander - CVR-IdNr DK57270853
- Alle rettigheder forbeholdes -

nike shox hogan scarpe calcio Tiffany christian louboutin Scarpe Adidas superstar Scarpe Reebok Adidas Scarpe nike sb Scarpe nike air force air jordan adidas scarpe Tacchi